Plaatselijk Belang Kootwijkerbroek

Zeven jaar geleden is onze huidige Dorpsvisie Kootwijkerbroek opgesteld. Deze visie heeft bijgedragen aan verbeteringen voor ons mooie dorp. Maar nu is de visie aan een opfrisbeurt toe. Dus met welke ideeën voor Kootwijkerbroek gaan we straks samen aan de slag? Dat is hier de vraag. Vindt u bijvoorbeeld dat een parkeergelegenheid aan de Veluweweg of een terras bij de Puurveense Molen hard nodig zijn? Dan willen we dat graag van u horen! Deel hier uw eigen ideeën of geef aan welke bestaande ideeën u het meest aanspreken. Gebruik daarvoor de inlogcode die u per brief hebt ontvangen.

‘Wat denkt u dat er in Kootwijkerbroek moet gebeuren de komende tijd?’

thema Leefbaarheid
thema Wonen
thema Duurzame energie
thema Economie en werken

Hoe werkt het?

1. Ontvang je code

Alle deelnemers ontvangen een code per brief of e-mail

2. Log in met je code

Met deze code kan je hier steeds opnieuw inloggen.

3. Volg de stappen

De enquête leidt je door 3 stappen en toont je daarna meteen het resultaat!

Wat is er bedacht?

Aantal reacties: 61

Mogelijkheden voor fietsen en wandelen in het dorp en buitengebied verbeteren en uitbreiden

thema Economie en werken
icon
1

icon
1

icon
40
De Veluwe is erg populair bij fietsers en wandelaars uit de wijde omtrek. Goede fiets- en wandelroutes zal een gunstig effect hebben op het aantal dagrecreanten. Horeca en detailhandel plukken daar de vruchten van. Ook is er behoefte aan meer bankjes, zodat wandelaars onderweg even kunnen rusten. Ten slotte lijkt …...
Facebook icon Instagram icon

Voldoende woningen in elke prijsklasse en voor alle leeftijden (ook voor starters)

thema Wonen
icon
2

icon
8

icon
40
Starters hebben nu weinig mogelijkheden om in Kootwijkerbroek te gaan wonen. Woningen zijn duur door schaarste en daarnaast wordt de prijs ook nog opgedreven doordat veel hardwerkende Kootwijkerbroekers die hoge prijzen ook nog kunnen betalen. Het is dus zaak dat in toekomstige woningbouwontwikkelingen goed gekeken wordt naar starters op de …...
Facebook icon Instagram icon

De mogelijkheden voor fietsen, wandelen en buiten bewegen in en om het dorp uitbreiden

thema Leefbaarheid
icon
3

icon
1

icon
36
Bewegen wordt steeds belangrijker in onze maatschappij waar fysiek werk steeds minder wordt. Om onze gezondheid op peil te houden moeten we in beweging komen dus wandelen, fietsen, skeeleren, skaten zal naast het groeiende bezoek aan de sportschool alleen maar toenemen. Het is zaak dat we daar een passende infrastructuur …...
Facebook icon Instagram icon

Zelf energie opwekken met zonnepanelen op uw eigen dak.

thema Duurzame energie
icon
4

icon
0

icon
33
Is je dak geschikt, dan kun je zelf zonnepanelen leggen. Dat kan met eigen geld, maar ook door gebruik te maken van de zogenaamde toekomstbestendig wonen lening. Wil je daarover meer weten of advies ga naar de website van het Energieloket Barneveld. Meld je hier aan!...
Facebook icon Instagram icon

Winkelaanbod en niet essentiële winkels uitbreiden c.q. in stand houden

thema Wonen
icon
5

icon
14

icon
32
Lokaal kopen zal moeten worden bevorderd om te voorkomen dat bestaande voorzieningen op termijn zullen verdwijnen. Ook de noodzaak en haalbaarheid van extra supermarkt in ons dorp onder de aandacht brengen van de ondernemers en OVK....
Facebook icon Instagram icon

Het landschap in het buitengebied aantrekkelijk maken en houden.

thema Economie en werken
icon
6

icon
0

icon
31
Dagrecreatie neemt toe, Kootwijkerbroek en z’n buitengebied is een interessante omgeving voor recreanten op de Veluwe. Openstelling van agrarische bedrijven wordt enorm gewaardeerd door mensen uit stedelijke gebieden. Onderzoek hoe Kootwijkerbroek zich zou kunnen ontwikkelen als als voorportaal van de Veluwe; een omgeving waarbij het voor toeristen en passanten richting …...
Facebook icon Instagram icon

Belangrijkste onderwerpen

Leefbaarheid

Het is een voorrecht om in het drukbevolkte Nederland in een dorp te kunnen wonen. We moeten ervoor waken dat het voorzieningenniveau op peil blijft en zuinig zijn op de mooie omgeving waarin we wonen. Alle kansen benutten die voorbij komen om Kootwijkerbroek, ook in de toekomst, het leukste dorp in de gemeente te laten zijn.

30%
Cijfer 6.9

Wonen

Mensen die in Kootwijkerbroek geboren zijn willen graag hier wonen als zij het ouderlijk nest verlaten. Ouderen die niet meer op zich zelf kunnen of willen wonen willen ook graag in hun dorp blijven. Daarom moeten er voldoende woningen die voldoen aan alle wensen en eisen die bij de verschillende levensstadia van mensen horen.

34%
Cijfer 6.1

Duurzame energie

We hebben straks het grootste zonneveld in de regio met meer dan 76.000 panelen, en nu liggen er al meer dan 1.500 panelen in en om het dorp. Maar we kunnen nog veel meer doen. Hoe kunnen en willen we energie besparen en in de nabije toekomst onze woningen en bedrijven van elektriciteit en warmte voorzien?

18%
Cijfer 5.8

Economie en werken

Geen plaats in Nederland heeft zo’n hoog percentage zelfstandige ondernemers onder de bevolking als in Kootwijkerbroek. Deze dynamiek is prachtig maar vraagt wel om bijzondere voorzieningen en mogelijkheden. Het is dus zaak dat er aandacht is voor het ondernemersklimaat in Kootwijkerbroek.

18%
Cijfer 6.8

Nog meer ideeën


De huidige faciliteiten behouden en waar mogelijk uitbreiden. Voorkeurslocaties zijn aan de rand van het dorp, dichtbij voorzieningen zoals winkels en een wandelpad. Denk aan: winkels zoals supermarkt, schoenen, bloemen en bakker. Idealiter in de nabijheid van een wandelpad.

In het gebied dat direct om de molen heen ligt zou een combinatie van ambachten, educatieve activiteiten, horeca en speelmogelijkheden gecreëerd kunnen worden. De speelgelegenheid zou een speeltuin kunnen zijn zodat het iets laagdrempeliger is voor gezinnen om er even heen te gaan en elkaar te kunnen ontmoeten. Dit zou ook een uitstekende plek zijn waar passanten en dagrecreanten zich kunnen vermaken. Een en ander zou financieel zelfstandig moeten kunnen functioneren. Wie heeft interesse?

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 2

Nabij het Wallenborchpad ligt een agrarisch perceel dat uitermate geschikt zou zijn om een parkeervoorziening te maken waar omliggende winkels veel baat bij hebben. DIt zou o.a. parkeren bij de bakker De Waal kunnen verbeteren.

In ons buitengebied wonen heel veel kinderen die iedere dag weer met hun fietsjes naar school moeten. De Essenerweg is een drukke hindernis die door heel veel van hen iedere dag weer genomen moet worden. Ook de onderstaande locaties verdienen onze aandacht. · Veilig oversteken Veluweweg naar Kosterijweg, zodat kinderen en wandelaars rustig kunnen oversteken om naar het wandelpad of hun geparkeerde auto te lopen. · Bij het paadje van Kuijt. Mogelijk twee zebrapaden aanleggen om om de snelheid er een beetje uit te halen · De oversteek naar het Loofles vanuit Kootwijkerbroek. Een aantal jaar geleden is er fietspad gekomen vanuit Harskamp naar de Heetweg, maar Kootwijkerbroek is daarin niet aangesloten. Wellicht is het mogelijk om dit fietspad door te trekken naar de ingang van het Loofles en ook zo een veilige oversteek te maken naar het dorp Kootwijkerbroek. · Als Oostbroek is aangelegd een veilige fietspad naar de Rehotbotschool vanaf de Kerkweg. Het is nu al een stuk drukker met de auto's door het Hoevendorp dan voorheen. - Garderbroekerweg veiliger maken. Wellicht weer gewoon voorrangsweg maken - Het kruispunt Nachtegaalweg - Puurveenseweg evalueren. Het verkeer en met name vrachtverkeer kan hier moeilijk over komen.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Uitbreiden richting Garderbroek, Stroe, Wencop, Barneveld en Station Noord). Met de komst van de elektrische fiets zien we het aantal mensen dat voor kortere afstanden gemakkelijker de fiets nemen. Het is dus echt zaak dat er goede fietsverbindingen komen met omliggende wijken en plaatsen.

Dit kan door functieverandering agrarische bedrijven. Voor bepaalde activiteiten die in het buitengebied thuishoren is een zichtlocatie of een goede ontsluiting noodzakelijk. Voor deze activiteiten zou ook vergunning, los van functieverandering, moeten worden verleend.

Hiertoe zou nieuw winkelaanbod zich moeten concentreren in het winkelgebied Wesselseweg / Veluweweg.

Grote voertuigen en gebieden met veel loop- en fietsbewegingen gaan niet goed samen. Het is dus zaak om deze voertuigen dan ook zoveel als mogelijk buiten deze gebieden te houden. (Denk aan Essenerweg, kosterijweg etc.)

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 2

Agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied zijn vaak niet van een grote architectonische schoonheid. Logisch want economisch rendement is immers de achterliggende gedachte achter het ontwerp. Omdat er heel veel agrarische gebouwen zijn in het buitengebied wordt het beeld er hier en daar niet beter op. Door bij het verstrekken van bouwvergunningen veel hogere eisen te stellen aan aanplant van groen rondom die bouwwerken zal het landschap er op termijn veel groener en mooier uitzien.

Een plek met veel ruimte en groen waar oud en jong elkaar kan ontmoeten in de omgeving van de Essenburcht. Een plek waar ook ruimte is voor mensen om een wandeling te maken en gezelschapsspellen te kunnen doen zoals jeu de boule etc. Daarnaast moeten er natuurlijk speelmogelijkheden zijn voor de (klein) kinderen. Deze plek zou via een wandelroute verbonden moeten zijn met het gebied rondom de molen. Denk bijvoorbeeld ook aan een mooi park waar we kunnen wandelen, picknicken en elkaar ontmoeten voor jong en oud. De fietscrosbaan zou een geschikte plek kunnen zijn, vlak bij de Schoonbeekhof en Norschoten.

Nu wordt de zonne-energie die we niet zelf gebruiken geleverd aan het energienetwerk. Als we dat zouden kunnen opslaan kunnen we onze zonnepanelen nog beter benutten. De werkgroep Energie Kootwijkerbroek wil graag nadenken over manieren van opslag die bij ons dorp passen. Vind je dat interessant. Meld je dan aan.

Naast het verblijven in agrarisch gebied zal het “deel uitmaken van het dagelijks leven van de boer” een wezenlijk onderdeel van de vakantie-invulling worden. Hier wil men ook echt voor betalen! Vroeg uit bed, vies en zwaar werk, leren tractor rijden hoort dan bij de beleving van het echte boeren beroep!

Een goed geïsoleerd huis is vaak een comfortabel huis. Soms zie je op tegen het gedoe en de kosten. Een advies van het energieloket Barneveld kan dan handig zijn. Zij kunnen je adviseren over de maatregelen die het meest effectief zijn en over de kosten en opbrengsten. Je kunt gebruik maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening of andere financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld de ISDE-subsidie voor twee verduurzamingsmaatregelen of meer. Meer informatie? Meld je hier aan!

Kootwijkerbroek is immers een kinderrijk dorp. In alle woonwijken moeten er dus voldoende speelplaatsen met speeltoestellen, tafeltennistafels, trimbaan, bankjes etc zijn. Het Speelplan van de gemeente is al in uitvoering, maar nieuwe input is welkom. Zo wordt door sommige inwoners in woonwijk De Wiek een leuke speeltuin/plaats voor de kinderen gemist. Een mooi speelhuis met een glijbaan en schommel waar de kinderen lekker kunnen spelen zou een mooie aanvulling zijn. Ook de speeltuin in het midden van de Wiek kan mogelijk een impuls krijgen door een trapveldje te maken in de grote wadi.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Eén visie die ziet op het ideale beeld van ons buitengebied en die voorkomt dat ontwikkelingen, op middellange- en lange termijn niet goed op elkaar zijn afgestemd of in strijd zijn met dat ideale beeld.

Er zijn veel ZZP-ers in ons dorp. Deze hardwerkende Kootwijkerbroekers hebben bijna allemaal een bestelbus en die moeten ze wel ergens kwijt voordat ze moegestreden ’s avonds aan tafel gaan. Er zullen dus in woonwijken voldoende ruime parkeerplekken moeten zijn voor al die bussen. Onder andere aandacht voor de parkeergelegenheid in de Jan v.d. Heijdenstraat: nu wordt een groot gedeelte in beslag genomen door allerlei bedrijfswagens en wordt er geparkeerd in het plantsoen.

De behoefte aan educatieve activiteiten, zorgboerderij, kamperen bij de boer, verkoop van landbouwproducten etc. etc. neemt sterk toe. Agrarisch onroerend goed is in veel gevallen een uitstekende accommodatie voor dergelijk initiatieven

Het terrein rondom de molen zou ingericht moeten worden met de combinatie wonen / werken. (Kantoren en praktijken aan huis bijvoorbeeld.). Daarnaast zou voor “grovere” bedrijvigheid gezocht moeten worden voor nieuwe bedrijfsterreinlocaties.

Vanwege de centrale ligging ven de Essenburcht is dit een goede locatie om een horecagelegenheid te hebben waar mensen van alle leeftijden en maatschappelijke achtergronden elkaar spontaan kunnen ontmoeten.

Ben je geïnteresseerd in de kansen die een zonneboiler of warmtepomp biedt voor jouw woning? Een advies van het energieloket Barneveld kan dan handig zijn. Zij kunnen je adviseren over de maatregelen die het meest effectief zijn en over de kosten en opbrengsten. Je kunt gebruik maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening of andere financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld de ISDE-subsidie voor twee verduurzamingsmaatregelen of meer. Meer informatie? Meld je hier aan!

Een aanpak met de buurt of de hele straat kan voordelen opleveren in kosten. Denk aan het opzetten van een collectieve inkoopactie voor isolatie van daken, muren of de aanschaf van HR++ glas voor de ramen. Ben je hier in geïnteresseerd of wil je actief meedenken hoe we dit kunnen organiseren, meld je hier aan.

Cultuur is belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling en creativiteit van mensen. Vaak vindt men de stap om iets kunstzinnigs of muzikaals op te pakken best lastig. Een plek midden in ons dorp waar men gemakkelijk eens iets kan uitproberen zou een geweldige stimulans zijn.

Samen zonnepanelen inkopen en plaatsen op jouw eigen dak. Door samen in te kopen kun je onderhandelen over de prijs van de panelen en het plaatsen daarvan. Meld je dan aan voor dit project en geef aan of je belangstelling hebt voor collectieve inkoop van zonnepanelen in Kootwijkerbroek.

We moeten zuinig zijn op alle fantastische voorzieningen die we in Kootwijkerbroek (een betrekkelijk kleine kern) tot onze beschikking hebben.

Ouderen blijven sociaal actief en kunnen ze genieten van het samenzijn

Als Oostbroek klaar is houdt de groei van Kootwijkerbroek niet op! Er zal dus nu al gezocht moeten gaan worden naar nieuwe woningbouwlocaties. Als optie hiervoor zou o.a. gekeken kunnen worden naar het gebied links van de Veluweweg, vanaf de Hervormde kerk tot aan de Schoolkamp.

De mogelijkheden intensiveren en uitbreiden zoals automaatje en deelauto’s

Snelheidsbeperkende maatregelen op een aantal wegen onderzoeken en onder de aandacht brengen. o De Harskamperweg van Van Ee tot aan de N310; o Veiligheid Veluweweg: op de Veluweweg wordt te hard gereden, o.a. ter hoogte van de hervormde kerk; o Er word te hard gereden tussen Kuit en Coop; o Inwoners van Kootwijkerbroek en omgeving meer bewust maken waarom in sommige straten de snelheid 50 of 30 kilometer per uur is; o Drempel aan de Essenerweg ter hoogte van Magirusstraat evalueren; - Vanaf de schuur tot Hervormde Kerk 30km-zone maken, eventueel met zebrapad. - Wesselseweg 50km zone vanaf punt Horselerweg richting Kootwijkerbroek.

Zonnepanelen op de daken van alle Kootwijkerbroekse industriële en/of agrarische bedrijven door middel van een gezamenlijke inspanning met bedrijfseconomische voordelen.

Heb je geen eigen dak, wil je geen zonnepanelen of kan het niet op je dak en wil je wel zonne-energie? Kootwijkerbroek heeft een eigen energiecoöperatie. De leden kunnen gebruik maken van zonne-energie op grote daken of bijvoorbeeld het zonneveld ‘Branderwal’ aan de Wesselseweg. Zo neem je zonnestroom af voor een lager tarief. Hoe het precies werkt kun je lezen op de website van duurzaam Kootwijkerbroek. Meld je hier aan!

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Iedereen moet zich veilig voelen in zijn of haar huis of buurt. Het is dus belangrijk dat alle middelen die beschikbaar zijn (bijv. camerasystemen, alarmknoppen voor ouderen etc.) ingezet worden om die veiligheid te bevorderen.

rondom Kootwijkerbroek met de Essenbucht als hoofdlocatie (zoals Kunstcollectief Barneveld dat doet). Plaatselijke en kunstenaars in de omgeving krijgen hierdoor een podium om kunst dichtbij de mensen te brengen.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 1

Het is natuurlijk jammer als scholen na schooltijden de hekken sluiten en dat daarmee leuke sport- en spelvoorzieningen niet meer bereikbaar zijn voor kinderen. Openstelling van (publieke) voorzieningen, ook na schooltijd ie een wens van alle kinderen.

Bij sommige wegen in het buitengebied staan alleen bij de kruisingen lantaarnpalen. Wanneer bij deze wegen er over de gehele lengte goede straatverlichting komt, dan draagt dit bij aan de buurtveiligheid en de veiligheid van onze kinderen en verkeersdeelnemers. Een voorbeeld is de Nachtegaalweg. In de wintermaanden is deze weg heel erg donker Ook onderzoeken of bij De schaapsteeg en Het Glidje een vorm van straatverlichting nodig is. Deze fietspaden worden heel veel gebruikt ook door de jeugd.

Een zwembad in Kootwijkerbroek zou goed zijn gezien de groei van het dorp met steeds meer kinderen. In de zomer een buitenbad. Ook de mogelijkheid voor zwemlessen voor kinderen

Agrarisch bedrijf waar mensen met een verstandelijke of geestelijke beperking, psychiatrische cliënten of zorgbehoevende ouderen met een zorg- of hulpvraag terechtkunnen voor dagbesteding, dagopvang of arbeidstraining. In combinatie van een kinderboerderij waar bezoekers (met kinderen) terecht kunnen.

Voor verwarming en warm water gebruiken de meesten van ons nu nog gas. Dat kan anders, bijvoorbeeld met behulp van zonnecollectoren in combinatie met de opslag van warm water. Door daar samen over na te denken kunnen we ook de warmtevoorziening zelf organiseren. Meld je aan en denk hierover mee met de werkgroep Energie Kootwijkerbroek

Een volwaardige sporthal met horecagelegenheid zou sportbeoefening en sociaal welzijn in Kootwijkerbroek stimuleren. Er is qua binnensport en horeca heel weinig aanbod in ons dorp en bij het combineren van deze 2 ideeën zou je 2 vliegen in 1 klap kunnen slaan.

Aantal actieve deelnemers voor dit project: 5

Het lijkt mij mooier voor ons dorp om bij het binnenrijden via de Wesselseweg vanuit de richting Barneveld een beter aanzicht te creëren. En dan doel ik vooral op het terrein met daarop, in mijn ogen, lelijke onafgebouwde loods aan linkerkant, tegenover Hardeman isolatie.

Een goede vislocatie voor onze jeugd, die door de inwoners zelf wordt onderhouden

· · Toegankelijkheid voor voetgangers in het dorp verbeteren door in te zetten op: o Complete trottoirs zonder onderbrekingen, waarbij ook de kwaliteit van het straatwerk wordt verbeterd (geen losliggende stenen) - Inzetten op trottoirs die vrij zijn voor voetgangers, rolstoelen, rollators en kinderwagens. Geen blokkades van geparkeerde auto's o Langs de Wesselseweg een doorlopend voetpad vanaf de COOP, zodat wandelaar niet steeds via de weg moeten vanwege geparkeerde auto’s. o Dat geldt ook van en naar het Spinnewiel en van en naar de molen richting de Essenburcht o Een wandelpad om het dorp heen bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Schaapsteeg. - Wandelpad / trottoir vanaf hervormde kerk doortrekken tot Garderbroekerweg / Jos Westerveld - Parkeerverbod op het trottoir aan rechterzijde van Jan van der Heijdenstraat onderzoeken. Mensen met rollator en kinderen moeten nu de weg op, dit veroorzaakt gevaarlijke situaties vooral als er busjes staan. - Vanaf de Essenburcht naar kruising Essenerweg Walhuisweg

Het zou fijn zijn als er in of in de omgeving van Kootwijkerbroek een depot zou komen van de Otelaar.

Op sommige plekken in het buitengebied zijn de bermen beschadigd door het uitwijken van gemotoriseerd verkeer. Het zou fijn zijn als deze wegen wordt voorzien van een verharde berm. Een voorbeeld is de Nachtegaalweg.

Regelmatig worden vrachtwagens geparkeerd op de weg, met name op de Standerd. Dit levert soms lastige verkeerssituaties op en maak het moeilijker om de bedrijven te bereiken.

Inspelen op de mogelijkheden die de oostelijke rondweg Barneveld eventueel biedt. En zorgen dat zwaar verkeer via korte veilige routes bedrijven kan bereiken.

Een cultuurwandel of -fietsroute in en om ons dorp waarmee we de verhalen (van de Essenburcht wandelingen) en oude foto's (uit de BKrant) levend houden en toegankelijk maken voor iedere voorbijganger. Denk ook aan een bordenreeks langs de bestaande wandel-en fietspaden waarop verhalen en foto's over die plek te lezen en te zien zijn. Deze route kan onderdeel worden van het netwerk dat in de gemeente opgezet wordt. En scholen uit het dorp kunnen het gebruiken voor geschiedenis met erfgoed uit je eigen omgeving. Voorbeeld 1: een bord bij het voormalig postkantoor. Oude foto's + verhaal over hoe en door wie vroeger de post rond gebracht werd in ons dorp. Voorbeeld 2: de molen. Oude foto van de molen en de kruising. Vraag aan kinderen staat de molen op precies dezelfde plek, kijk eens goed? En verhaal over de geschiedenis en herbouw etc. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden (over oude boeren erven, de brandweerkazerne, de supermarkten, scholen, oude wegjes,etc)

Er zijn heel veel handige en creatieve mensen in Kootwijkerbroek en omgeving! Organiseer een evenement route (per fiets, wandel- of autoroute) waarmee we hobby- en semi-professionele ondernemers en creatievelingen verbinden. Deze route geeft hen de gelegenheid om hun waren te tonen en aan te prijzen. Houtbewerkers, meubelmakers, meubels opknappen, hobbyschilders, streekproducten producenten (jam, honing, taart, fruit, groente..), sieraden en kledingmakers, etc. Dit zou een nieuw soort route zijn in de zomerperiode, voor locals en vakantiegangers.